• Bandcamp
  • Soundcloud
  • Spotify
English
Als een morgenster...

Opgroeiend aan de kusten van Zwarte Zee, Roemeni├ź, wilde Dan Peter altijd schrijver worden totdat hij de elektrische gitaar en zijn zangstem ontdekte.

Geïnspireerd door The Beatles en U2 begon hij liedjes te schrijven waarin zijn liefde voor melodie, verhaal en structuur tot uiting kwam.

In 2007 verhuisde hij naar Nederland en woont momenteel in Amsterdam.

In 2017 vond hij de twee ideale medemuzikanten die hem in staat stelde het geluid en de ziel van zijn liedjes te perfectioneren. Op de bas Klaas Blankestijn en de drums bespeeld door Victor van Rij.

Stap voor stap zag hun muziek het licht... als een morgenster.
Nederlands
Just like a morning star...

Growing up on the shores of the Black Sea, Romania, Dan Peter always wanted to be a writer until he discovered the electric guitar and his singing voice.

Inspired by bands like The Beatles and U2 he started writing songs in which his love for melody, story and structure is reflected.

In 2007 he moved to The Netherlands and he is currently living in Amsterdam.

In 2017 he found two great musical collaborators who joined him in perfecting the sound and soul of his songs. They are bass player Klaas Blankestijn and drummer Victor van Rij.

Gradually their music is emerging to light... just like a morning star.
Dan Peter & The Morning Star
Dan Peter & The Morning Star
danpetermusic@gmail.com